Focus op twee grote buurtdoelen voor Smeermaas na buurtanalyse

Gepubliceerd op donderdag 10 aug 2023 om 9.34
In het nieuwe woonzorgdecreet van Agentschap “Zorg & Gezondheid” wordt de focus meer gelegd op buurtwerking en buurtzorg. De uitwerking van een buurtanalyse is dan ook een logisch vervolg op het nieuwe decreet van 2019. Concreet worden alle buurten onder de loep genomen via een buurtanalyse.

Smeermaas kwam als eerste aan de beurt. Nu deze is afgerond zijn er voor Smeermaas twee grote buurtdoelen uitgekozen die in de loop van 2023-2024 en 2025 verder worden uitgewerkt.

Om te beginnen met de buurtanalyses, werd Lanaken eerst ingedeeld in 12 buurten. Er werd vooral gekeken naar eigen entiteiten en kerkdorpen. Als eerste werd “Smeermaas” uitgekozen voor de buurtanalyse. Smeermaas als grensdorp met Nederland kan netjes afgebakend worden ter analysering.

Een zorgzame buurt is een buurt waar iedereen zich thuis kan voelen. Waar er een goede relatie is tussen inwoners onderling, de lokale overheid en de professionele zorgverlening.

Deze buurtanalyse moet een aanzet zijn voor een plan van aanpak om de positieve punten van Smeermaas nogmaals te versterken en probleempunten daadwerkelijk aan te pakken.

Om tot dit resultaat te komen werden er in Smeermaas:

-  2 buurtbabbels georganiseerd

-  34 sleutelfiguren van Smeermaas geïnterviewd

-  Werd er een belactie gedaan in coronatijd

Uit deze bevindingen komen twee prioriteiten naar voor:  

-  Er zijn weinig ontmoetingskansen in Smeermaas, o.a. door een verminderd verenigingsleven, weinig horeca…

-  Er is een verminderde lokale dienstverlening, o.a. geen apotheek, geen dokter, geen bank…

De bedoeling is nu om verder aan de slag te gaan met deze twee prioriteiten. Deze werden omgezet in actiedoelstellingen in het meerjarenplan 2023-2024 dat de krijtlijnen bevat voor de buurtgerichte werking in Smeermaas.

Focus op twee grote buurtdoelen voor Smeermaas:

Op basis van de buurtanalyse werden 2 prioriteiten gedetecteerd: een verhoging van de kansen op ontmoeting tussen de inwoners én versterking van de lokale basisdienstverlening.   In het meerjarenplan zijn deze prioriteiten verder uitgewerkt in concrete acties met een strategie en tijdspad. 

1.    Ontmoeting:

-  Opstart gezondheidswandeling

-  Buurtbus on tour inclusief mobiel Digipunt (ter bevordering van digitale inclusie)

-  Babbel(koffie)hoek (ook als Digipunt)

2.    Versterking lokale dienstverlening

-  Bevorderen en versterken: “Medicatie aan huis voor mindermobiele mensen door de eigen huisapotheek” met in eerste instantie de focus op Smeermaas.

  • Digitale inclusie bevorderen door een aanbod van vormingen en de installatie van Digipunten in Smeermaas.

Lees in de bijlagen het volledige rapport buurtanalyse Smeermaas en de daaraan gekoppelde actiedoelstellingen 2023-2025.

Downloads

Naar top