Moraliteitsattest

Vanaf 7 januari 2006 is een aangifte voor de openingsbelasting bij de bevoegde ambtenaar der accijnzen, met het formulier 240i, niet meer nodig.

De nieuwe werkwijze bestaat erin dat de toekomstige uitbater vooraf een aanvraag indient tot opening van een vaste of reizende drankslijterij. Het is op basis van deze aanvraag dat wordt nagegaan in hoeverre de slijter en de bij hem inwonende personen die aan de exploitatie zouden kunnen deelnemen, zich niet bevinden in één der gevallen van uitsluiting bepaald in artikel 1 van de wet van 3 april 1953 (gegiste dranken) en art. 11 van de wet van 28 december 1983 (sterke dranken).

Enkele voorbeelden van uitsluiting op basis van voornoemde wetgeving:

Voor gegiste dranken:

  • veroordeling tot een criminele straf;
  • veroordeling wegens het misdrijf ‘Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting’, ‘Bederf van jeugd en prostitutie’ en ‘Openbare schennis van de goede zeden’;
  • veroordeling wegens heling;

Voor sterke dranken:

  • veroordeling tot een criminele straf;
  • veroordeling wegens aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, bederf van de jeugd en prostitutie en openbare schennis van de goede zeden;
  • veroordeling wegens heling;
  • veroordeling wegens fraude van rechten op alcohol inzonderheid wegens geheime vervaardiging van alcohol, onregelmatig bezit of vervoer en sluikinvoer van alcohol;
  • ….


Waar aanvragen?

Voor inwoners van Lanaken is dit op het gemeentehuis bij de gemeentelijke preventiedienst.

Bent u ingeschreven in een andere gemeente in België, dan dient u dit attest aan te vragen op het gemeentehuis of bij politie van uw woonplaats.

Indien u bent ingeschreven in het buitenland, moet u in het betrokken land een ‘verklaring omtrent het gedrag bestemd voor opening van een horeca-uitbating’ aanvragen. Gelieve u tijdig te informeren naar de wetgeving en wachttijd in het betreffende land.

Voor Nederland kan u de nodige formulieren downloaden op het internet op volgende adres www.justitie.nl.


Termijn

Minimaal 15 dagen voor de opening van de slijterij aanvragen.

Naar top