Mobitwin Centrale

De Mobitwin Centrale vervoert mensen die minder mobiel zijn, d.w.z. dat men door ouderdom, ziekte, handicap of een sociale noodsituatie niet in staat is om het openbaar vervoer te gebruiken, of dat er geen openbaar vervoer beschikbaar is.

Het inkomen van de gebruiker mag niet hoger zijn dan 2x het leefloon.
De centrale werkt met vrijwillige chauffeurs die met hun eigen wagen de gebruikers vervoeren.
U kan een beroep doen op deze dienst:

  • voor een doktersbezoek
  • om naar het ziekenhuis te gaan voor onderzoek
  • om te gaan winkelen
  • voor familiebezoek

Leden betalen een jaarlijks lidgeld van € 12 voor een alleenstaande en € 18 voor een koppel en € 0,41 per gereden kilometer.

Downloads

Naar top