Mijn kind inschrijven

Je kan je kind inschrijven op onze school:

 • Op de openklasdagen van 2,5 j kleuters
 • Na afspraak met de directeur of één van de leraren

Openklasdagen KPA Juf Nikky

 • Maandag 23 oktober
 • Maandag 18 december
 • Maandag 5 februari
 • Maandag 25 maart
 • Maandag 10 juni

Ook na telefonische afspraak.

De inschrijving gebeurt aan de hand van een aantal officiële documenten:

 •  een uittreksel uit de geboorteakte
 •  het trouwboekje van de ouders
 •  de identiteitskaart van het kind
 •  het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
 •  de reispas voor vreemdelingen

De directeur vraagt bij de eerste inschrijving het identificatienummer. Als de ouders het identificatienummer niet wensen of niet kunnen geven, vraagt de directie het identificatienummer aan het departement onderwijs.

De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven.

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders een brochure (informatie en schoolreglement) en volgende formulieren:

 •  Kennismaking van het schoolreglement en ontvangst "Informatie aan de ouders"
 •  Keuzeformulier godsdienst-zedenleer
 •  Verklaring: inschrijving van de leerling in één school
 •  Aanmeldingsregister en verklaring op eer
 •  Toestemming foto's + extra muros activiteiten
 •  inschrijvingsformulier (algemene informatie)
 •  formulier toestemming opvragen info vorige school (enkel voor leerlingen lagere school)

Zodra alle documenten volledig zijn ingevuld en ingeleverd volgt er een bevestiging van de inschrijving. 

Wanneer de inschrijvingsdatum nadert volgt er een uitnodiging voor de openklasdag.

Naar top