Mijn kind inschrijven

Je kan je kind inschrijven op onze school:

 • Op de openklasdagen van 2,5 j kleuters
 • Na afspraak met de directeur of één van de leraren

Openklasdagen KPA Juf Christel

 • Maandag 21 februari
 • Maandag 28 maart
 • Maandag 13 juni

Ook na telefonisch afspraak.

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals:

 •  een uittreksel uit de geboorteakte
 •  het trouwboekje van de ouders
 •  de identiteitskaart van het kind
 •  het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
 •  de reispas voor vreemdelingen

De directeur vraagt bij de eerste inschrijving het identificatienummer. Als de ouders het identificatienummer niet wensen of niet kunnen geven, vraagt de directie het identificatienummer aan het departement onderwijs.

De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven.

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders een brochure (informatie en schoolreglement) en volgende formulieren:

 •  Kennismaking van het schoolreglement en ontvangst "Informatie aan de ouders"
 •  Keuzeformulier godsdienst-zedenleer
 •  Verklaring: inschrijving van de leerling in één school
 •  Aanmeldingsregister en verklaring op eer
Naar top