Meldpunt milieuklachten

Milieuklachten kunnen onder meer gaan over:

  • milieuverstoring door een vergunningsplichtige inrichting of activiteit;
  • sluikstorten;
  • stoken van huishoudelijk afval;
  • lozingen in waterlopen;
  • geluidsoverlast;
  • geurhinder;
  • lichthinder.

Milieuklachten kan je melden bij de dienst leefmilieu op 089 730 770 (tijdens de kantooruren) of via leefmilieu@lanaken.be. Voor zeer dringende meldingen kan je buiten de kantooruren steeds contact opnemen met de politie op het nummer 101 (24-uur permanentie).

Klachten over overhangende takken en beplanting van buren, onkruid bij buren etc. worden niet door de gemeente behandeld. Burenoverlast kan via het vredegerecht worden verholpen. Als benadeelde buur kan je je beroepen op art. 544 van het Burgerlijk Wetboek. Overweeg eerst met jouw buur te praten. Misschien komen jullie samen tot een oplossing.

Naar top