Meldingen

Inhoud

Wanneer je een bepaalde tekortkoming vaststelt waarbij de gemeente dient tussen te komen, zoals bv. een gat in het wegdek, een sluikstort, een verstopte riolering, enz. dan kan je online en melding indienen of een meldingskaart invullen.

Procedure

Een melding dien je bij voorkeur online in. Het kan ook via de meldingskaart in L-magazine, per brief, mondeling bij de ombudsdienst en de balie van het gemeentehuis of telefonisch via T 089 730 779.

Melding indienen

Naar top