Mantelzorgtoelage

Inhoud

Verleent u langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in uw directe omgeving, dan bent u een mantelzorger. Als mantelzorger kunt u een financiële tegemoetkoming ontvangen.

Voorwaarden

  • De zorgbehoevende dient te beschikken over een attest vermindering van zelfredzaamheid van minstens 12 punten, afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal - Personen met een handicap.
  • De zorgbehoevende en de mantelzorger moeten minstens 18 jaar zijn.
  • De zorgbehoevende moet gedomicilieerd zijn in de gemeente Lanaken én samenwonend met de mantelzorger.

Procedure

De mantelzorger vraagt de toelage aan.

Downloads

Naar top