Managementteam

Het gemeentedecreet bepaalt dat er in elke gemeente een managementteam is. In Lanaken bestaat dit team uit de Algemeen directeur, de Financieel directeur en de Afdelingshoofden.

Het managementteam staat mee in voor de algemene beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie. Het ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten, bewaakt de eenheid in werking en de kwaliteit van de organisatie en haar dienstverlening. Het managementteam zorgt voor de ontwikkeling en invoering van een coherente visie op het organisatiebeleid, de overlegstructuren, personeel en financiën.

Samenstelling

Naar top