Machtiging praalwagens

Inhoud

Wie met een praalwagen wil deelnemen aan een carnavalsoptocht, heeft daarvoor een gemeentelijke machtiging nodig van enkel de gemeente waar de praalwagen gestald is. Deelnemen aan de optocht mag enkel wanneer je in het bezit bent van een vergunning. Om veiligheidsredenen kan de politie steekproefsgewijs voertuigen en praalwagens controleren.

De gemeentelijke machtiging/vergunning geldt voor zes maanden en vervalt van rechtswege als er wijzigingen worden aangebracht aan het voertuig/trekker die invloed kunnen hebben op de technisch voorschriften die erop van toepassing zijn.

Dit volgens de bepalingen van het KB van 15 maart 1968 betreffende technische eisen waaraan voertuigen, aanhangwagens en veiligheidstoebehoren moeten voldoen en de nieuwe omzendbrief hieromtrent MOW/2022/001 van 16 november 2022 betreffende de gemeentelijke machtiging.

Procedure

Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld bezorgd te worden aan de dienst mobiliteit via mobiliteit@lanaken.be. Minimum 15 dagen voor de optocht.

Bij te voegen documenten:

  • Foto van de praalwagen
  • Foto van het trekkend voertuig
  • Foto identiteitskaart bestuurder praalwagen op de dag van de optocht

Downloads

Naar top