Lokaal cliëntoverleg

Als je iets wil veranderen aan de situatie bij je thuis; als je een oplossing wil zoeken voor de problemen die je in je gezin ervaart; als je het gevoel hebt de situatie niet langer alleen de baas te kunnen; als je voor hetzelfde probleem bij verschillende hulpverleners komt of dat er verschillende hulpverleners bij jou aan huis komen.

Dan is het soms goed dat de verschillende diensten en hulpverleners rond jouw situatie duidelijke afspraken maken over wie precies wat zal doen.

Het lokaal cliëntoverleg kan jou dan misschien een stap vooruit helpen.

Doelstelling van dit overleg:

  • het brengt alle betrokken hulpverleners samen
  • het stemt de hulpverlening beter af op uw situatie
  • het houdt rekening met uw inbreng en uw mening
  • het legt afspraken vast
Naar top