Lichaam aan de wetenschap schenken

Inhoud

Je kan na je dood een zeer waardevolle dienst bewijzen aan je medemensen door je lichaam af te staan aan de wetenschap. Belangrijke resultaten in de geneeskunde en het wetenschappelijk onderzoek zijn onder meer te danken aan het feit dat sommige mensen er bewust voor kiezen om na hun overlijden hun lichaam ter beschikking te stellen voor het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Voorwaarden

Vanaf de leeftijd van 18 jaar kan je je lichaam aan de wetenschap schenken. Er is geen maximum leeftijdsgrens.

Je kan er geen vergoeding voor krijgen.

Procedure

Er bestaat geen reglementering over de te volgen procedure. Je lichaam afstaan aan de wetenschap moet je wel zelf bij leven regelen. Je neemt contact op met een universitair centrum naar keuze waar geneeskunde wordt gedoceerd.

Je lichaam aan de wetenschap schenken gebeurt door middel van een eigenhandig, gedateerd en ondertekend document (wilsuiting). De kopie van het document bewaar je zelf voor de nabestaanden, het origineel wordt verstuurd naar de universiteit.

Informeer even op voorhand bij enkele instellingen omdat de documenten en de modaliteiten kunnen verschillen. Voorbeelddocumenten kan je terug vinden op de websites van de vernoemde universitaire instellingen. De universiteit zal een ontvangstbewijs of een kaartje naar de gever sturen, dat bij de identiteitskaart wordt bewaard zodat verwanten of erfgenamen er kennis van kunnen nemen.

Naar top