Klimaattuincoach

Het provinciaal project ‘de Klimaattuincoach’ werd in 2021 in een pilootfase getest in Pelt, Lanaken en Sint-Truiden. Een 12-tal enthousiaste Klimaattuincoaches ging er aan de slag om in totaal 90 tuineigenaars advies te geven over het klimaatrobuust inrichten van hun tuin. Het project werd succesvol bevonden, zodat dit naar meer Limburgse steden en gemeenten werd uitgerold.

Wat doet een Klimaattuincoach?

Een Klimaattuincoach adviseert en begeleidt de tuineigenaar die interesse heeft om zijn/haar tuin klimaatrobuust in te richten en gaat hierbij uit van een stappenplan opgesteld door de provincie en Centrum Duurzaam Groen.

De focus ligt op het beperken van verharding, zorgen voor een goede waterhuishouding, het creëren van schaduw en koeling en het aanleggen van divers (waar mogelijk inheems) groen. Daarnaast worden ook aspecten als duurzaam materiaalgebruik en onderhoud meegenomen. Maar ook wordt er bekeken wat nog kan veranderen om de tuin aantrekkelijker te maken en wat de ideale plaatsen voor bloemen en struiken zijn.

Hoe gaat de Klimaattuincoach te werk?

Het tuinbezoek duurt ca. 2 u. Tijdens dit bezoek geeft de Klimaattuincoach advies en tips over bv. het omvormen van een stuk gazon tot een bloemrijk grasland, het aanleggen van een natuurlijke vijver of de aanplant van een streekeigen haag. Hierbij wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de eigenschappen van de tuin en de wensen van de eigenaar.

Deze ontvangt binnen de twee weken na het bezoek een schriftelijk verslag met een weergave van alle tips en mogelijkheden voor de tuin, een vlekkenplan (een schematisch plan) van de voorgestelde aanpassingen en ten slotte praktische fiches waarmee de tuineigenaar zelf aan de slag kan.

Hoe helpt de gemeente haar inwoners met dit project?

De milieudienst zorgt voor het aanstellen van een Klimaattuincoach wanneer een tuineigenaar een aanvraag voor een advies indient. Een bezoek kost 300 euro. De eigenaar betaalt zelf 75 euro. De gemeente neemt de overige 225 euro voor haar rekening.

Dit jaar kunnen max. 30 tuinbezoeken aangevraagd worden. Er werden er al heel wat uitgevoerd. Aanvragen kan via milieu@lanaken.be of 089 730 776.

Website Limburgse klimaattuinen

Naar top