Klimaatbomen in particuliere tuinen

Inhoud

Klimaatbomen zorgen voor een verhoogde opname van COen fijn stof, meer schaduw en koelte in de zomer (natuurlijke airco) en beschermen de bodem tegen verdroging. Wonen en werken in een omgeving met veel bomen heeft een positieve uitwerking op mensen.

De gemeente kent per klimaatboom, die in de bomenlijst vermeld wordt, een eenmalige premie van 70% van de aankoopprijs toe met een maximum van 100 euro. De aanvrager kan maximum vijf klimaatbomen aanvragen.

Voorwaarden

  • het terrein waarop de boom wordt aangeplant, is gelegen op het grondgebied van Lanaken
  • de boom is opgenomen in de bomenlijst
  • minimum stamomtrek van 10-12 cm
  • maximum stamomtrek van 16-18 cm

Procedure

Vraag de premie online aan of bij de dienst Leefmilieu in het gemeentehuis

Premie aanvragen

Meer info

Enkel het plantgoed wordt betoelaagd. Steunpalen, wildbescherming, bomenzand, meststoffen, compost, uurlonen en dergelijke komen niet in aanmerking voor de premie.

In de bomenlijst staan zowel inheemse bomen, cultivars als uitheemse bomen. Deze klimaatbomen zijn gerangschikt volgens de grootte van de tuin. Kies een boom die het beste in jouw tuin past. Zo moet de boom later niet onnodig gesnoeid of in het slechtste geval gekapt worden omdat de kruin te breed of te hoog wordt. 

De premie is enkel van toepassing op hoogstambomen (geen bol- en leivormen). Beplantingen of herbeplantingen die deel uitmaken van de voorwaarden, begrepen in een kapmachtiging of in een omgevingsvergunning, komen ook niet in aanmerking voor de premie.

Website klimaatbomen in Limburg

Naar top