Klachten

Inhoud

Wanneer je je niet correct behandeld voelt door de gemeente, kan je in bepaalde gevallen een klacht indienen bij de ombudsdienst. Je klacht dient betrekking te hebben op:

 • een foutief verrichten van een handeling of prestatie
 • het afwijken van een handeling of prestatie
 • het niet uitvoeren van een handeling of prestatie

Voorwaarden

Wat is het verschil tussen een melding en een klacht?

Melding

Via een melding kan je een bepaalde tekortkoming in het functioneren van de gemeente signaleren, zonder dat u ontevreden ben over het optreden van de gemeente. Bijvoorbeeld: een eerste melding van een gat in het wegdek, verzakte stoeptegels, …

Melding doorgeven

Klacht

Ben je ontevreden over onze dienstverlening - moet je te lang wachten op een beslissing -voel je je onheus behandeld - stel je het waarom van een beslissing in vraag - ontvang je geen antwoord – is iets niet uitgevoerd dat je gevraagd hebt – dan kan je hiervoor een klacht indienen bij de ombudsdienst.

Bijvoorbeeld: een burger stuurt een brief naar het gemeentehuis met de vraag om hem informatie te bezorgen over huisvestingspremies. Hij krijgt echter geen reactie op zijn brief en uit zijn ongenoegen hierover.

Wat aanzien we niet als een klacht en behandelen we niet als klacht?

 • wanneer het geen klacht betreft maar een melding, een vraag, een suggestie, een petitie, een beroep, een bezwaar
 • klachten over het algemeen beleid van de gemeente Lanaken
 • klachten waarvoor al een gerechtelijke of administratieve procedure hangende is
 • klachten, die al eens eerder behandeld werden
 • klachten, die gebaseerd zijn op feiten van meer dan één jaar oud
 • klachten waarbij niet alle beroepsprocedures zijn aangewend
 • klachten, die kennelijk ongegrond zijn
 • klachten waarbij de klager geen belang kan aantonen
 • anonieme klachten
 • klachten over regelgeving
 • klachten, die niet betrekking hebben op de lokale overheid, zijnde de gemeente

Procedure

Je kan online een klacht indienen, per brief aan het gemeentebestuur of telefonisch via T 089 730 778.

Klacht indienen

Naar top