Jobstudenten zomerschool

De gemeente Lanaken organiseert, samen met alle kleuter- en lagere scholen en de VZW Cogilearning, een zomerschool tussen 31 juli en 11 augustus 2023.

Onze doelgroep: de leerlingen van de 3de kleuterklas, het 1ste en 2de leerjaar. De focus zal liggen op taal, rekenen en bewegend leren.

De VZW Cogilearning zal instaan voor de coördinatie van de zomerschool.

Er zullen 3 groepen van maximum 24 kinderen gevormd worden en binnen deze groepen zal er met een doorschuifsysteem gewerkt worden.

De VZW voorziet zelf een algemeen polyvalent verantwoordelijke en per groep 1 leerkracht lager/kleuter en 1 leerkracht lichamelijke opvoeding.

Om de visie van VZW Cogilearning mee te ondersteunen, willen we elke groep uitbreiden met studenten kleuter- of lager onderwijs, lichamelijke opvoeding, logopedie, psychologie of ergotherapie. Er zullen ondersteuningsmogelijkheden worden aangeboden door zowel Cogilearning als via andere partners.

We zijn op zoek naar 4 voltijdse ondersteuners

  • -  Je ondersteunt mee de leerblokken taal en wiskunde, activerende werkvormen en activatiespelen.
  • -  Tijdens de middagpauzes ben je actief betrokken.
  • -  Voor- en naschoolse opvang wordt niet ter plekke georganiseerd, maar in een nabijgelegen gebouw. Je haalt de kindjes daar en brengt ze na de zomerschool ook terug .

Algemene voorwaarden

  • Je bent student lerarenopleiding, logopedie, psychologie of ergotherapie, bij voorkeur tweede-, derdejaars en/of afstuderende studenten.
  • Je bent beschikbaar gedurende de aangegeven periode voor volledige dagen, telkens van 8.30u tot 16.30u.
  • Je beschikt op het moment van de tewerkstelling over voldoende resterende arbeidsuren om als jobstudent te kunnen werken

Ons aanbod

  • -  Een gezellige sfeer in een uniek project, waarbij jij het verschil kan maken in de ontwikkelingskansen van een kind.
  • -  De mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen.
  • -  Contacten met nieuwe mensen.
  • -  Er wordt een studentencontract voorzien voor de aangegeven periode. Salarisschaal C1.

Interesse?

Stuur dan je sollicitatiebrief met Curriculum Vitae, attest van goed gedrag en zeden type ii en je diploma secundair onderwijs via mail naar dienst welzijn t.a.v. magda.vankan@lanaken.be .

Graag aanmelden vóór 17 april 2023.

Voor maar informatie: magda.vankan@lanaken.be of T 089 739 821.

Naar top