Inschrijving vanuit het buitenland (niet-Belg)

Inhoud

Inschrijving vanuit het buitenland op het gemeentehuis bij de dienst niet-Belgen.

Voorwaarden

Je kan je op het gemeentehuis bij de dienst niet-Belgen laten inschrijven in het vreemdelingenregister als je al effectief op het adres in Lanaken verblijft.

Maar hiervoor een afspraak.

Procedure

Persoonlijk bij de dienst niet-Belgen in het gemeentehuis.

Wat meebrengen

 • Geldig nationaal paspoort of identiteitskaart
 • Geboorteakte
 • Bewijs van uitschrijving met vermelding burgerlijke staat van laatste woonplaats
 • 1 pasfoto. De foto moet in vooraanzicht genomen worden, geen zijaanzicht, en zonder hoofddeksel. Tevens moet hij bij voorkeur mat zijn, met een witte achtergrond. Lees de voorwaarden.
 • Voor gehuwde personen en gescheiden personen: Uittreksel uit de huwelijksakte.
  Voor weduwnaars en weduwen:Uittreksel uit de huwelijksakte en een uittreksel uit de overlijdensakte.
 • Werkgeversverklaring
  • Voor werknemers in België
   • Werkgeversverklaring
  • Voor werknemers in het buitenland
   • Werkgeversverklaring
   • 3 recente loonfiches 
   • bewijs van aansluiting ziekteverzekering geldig voor lang verblijf in België of een S1-formulier of bewijs van aansluiting bij een Belgisch ziekenfonds
  • Voor zelfstandigen in Nederland
   • Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
   • Bewijs aansluiting ziekteverzekering geldig voor lang verblijf in België of een S1-formulier of bewijs van aansluiting bij een Belgisch ziekenfonds 
   • bewijs van de maandelijkse inkomsten.
  • Voor zelfstandigen in België
   • Volledig afschrift inschrijving kruispuntdatabank
   • Bewijs van aansluiting sociale kas
  • Voor gepensioneerden
   • Bewijs van pensioen 
   • bewijs aansluiting ziekteverzekering geldig voor lang verblijf in België of een S1-formulier of bewijs van aansluiting bij een Belgisch ziekenfonds. 

Meer info

Gezinshereniging

Maak je een afspraak voor een gezinshereniging? Gelieve eerst telefonisch contact op te nemen om een afspraak te maken. Bel T 089 730 755 om een afspraak te maken.

Naar top