Inname openbaar domein

Inhoud

Om een deel van het openbaar domein (wegberm, stoep, fietspad, parkeerplaats of rijbaan) in te nemen bij bouw- of verbouwingswerken, leveringen, verhuis, ... moet u een vergunning aanvragen.

Wanneer aanvraag indienen?

  • Een inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor het plaatsen van een verhuiswagen en - lift, leveren van materialen, ... 
  • Het plaatsen van containers, bouwmaterialen, ... op het openbaar domein.
  • Het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone, ...
  • Voor het verhuis waarbij 1 of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden, voor het leveren van meubels.
  • voor het afsluiten van wegen door werken.

Voorwaarden

Belasting openbaar domein en huur signalisatie 

  • Retributie bedraagt 0.13 euro/ m² per kalenderdag zoland de inname van de oppervlakte van het openbaar domein blijft bestaan.
  • De retributie wordt geïnd door middel van een factuur.
  • er is géén retributie van inname openbaar domein verschuldigd voor werken of verhuizingen van één dag.
  • Iedere inname openbaar domein is voorzien van signalisatie, De signalisatieborden bedragen 1.25 euro/ per bord/per dag. 

Opgelet: parkeerverbodsborden dienen 24u voor de inname geplaatst te worden zodat omliggende bewoners tijdig geïnformeerd zijn voor het niet parkeren op deze locatie.

Procedure

U vraagt de toelating voor een inname van het openbaar domein minstens 7 werkdagen op voorhand aan bij de gemeente.

Na de aanvraag stelt de dienst mobiliteit de vergunning op. Naargelang de aard en de duur van de werken wordt een belasting en waarborg inname openbaar domein aangerekend. Na betaling van de signalisatie en de belasting wordt de vergunning toegestuurd.

Aanvraag inname openbaar domein

Naar top