Incontinentie- of stomazorg

Inhoud

Met ingang vanaf 6 juni 2022 (sluiting containerpark) en eindigend op 31 december 2025 wordt een toelage toegekend in de kosten voor afvalverwerking van incontinentie- en stomamateriaal.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een toelage in de kosten voor afvalverwerking van incontinentie- en stomamateriaal, moet de aanvrager gedomicilieerd

(=ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- en wachtregister) zijn in de gemeente Lanaken op 1 januari van het jaar waar de toelage op betrekking heeft.

Personen die volgens het bevolkingsregister in gemeenschappen zijn ingeschreven, hebben geen recht op deze toelage.

De OCMW-toelage wordt toegekend aan personen die lijden aan tijdelijke of langdurige incontinentie of stomazorg als ze één van onderstaande documenten kunnen voorleggen:

* Een afschrift van de beslissing van het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap waarin terugbetaling van incontinentiemateriaal bekomen werd.

OF

* Een afschrift van de beslissing van de ziekteverzekering om een tussenkomst in de aankoop van stoma- en autosondage / verzorgingsmateriaal te bekomen.

OF

* Een afschrift van de beslissing van het ziekenfonds waarbij men recht heeft op het incontinentieforfait, zowel het forfait voor incontinentiemateriaal van zwaar zorgbehoevenden of van niet-afhankelijke personen. (Zie https://www.vlaanderen.be/incontinentieforfait)

OF

* Het medisch voorschrift van het materiaal vanuit de ziekteverzekering van HR Rail (ziekteverzekering spoorwegen)

Meer info

De toelage voor incontinentie bedraagt 6 euro per maand en wordt halfjaarlijks uitbetaald.

De toelage voor stomazorg bedraagt 2 euro per maand en wordt halfjaarlijks uitbetaald.

Naar top