Hygiëneattest

Nadat aan de brandveiligheidsvoorwaarden is voldaan, wordt de politie uitgenodigd om een controle te doen op de hygiëne-eisen.

“Elke slijterij moet in het belang der openbare gezondheid en zedelijkheid, aan bijzondere eisen voldoen, inzonderheid ten aanzien van ligging, oppervlakte, luchtverversing, verlichting, verdeling binnenshuis en koer” (art. 5 KB 3 april 1953).

“Als slijter wordt aangemerkt, al wie – al ware het slechts eenmaal – gegiste dranken verkoopt om ter plaatse te worden gebruikt” (art. 17 KB 3 april 1953).

 

Waar aanvragen?

Bij dienst economie. De politie zal door deze dienst uitgenodigd worden voor een plaatsbezoek en advies geven in verband met het naleven van de hygiënevoorwaarden. Bij positief advies zal een hygiëneattest opgemaakt worden dat ook best in het veiligheidsregister kan bewaard worden.

 

Termijn

Minimaal 15 dagen voor de opening, heropening of wijziging van de zaak, moet de uitbater aan de gemeentelijke preventiedienst het hygiëneattest aanvragen.

 

Wanneer aanvragen?

Bij opening van een nieuwe zaak.

Bij heropening in de volgende drie gevallen

  • nadat de herberg langer dan 1 jaar gesloten was;
  • als de bestemming is gewijzigd;
  • als er (binnen) veranderingswerken werden uitgevoerd

 

Wanneer is geen aanvraag nodig?

Als het gaat om een overname van een bestaande zaak en:

  • ze niet langer dan 1 jaar gesloten was;
  • er geen wijziging van bestemming is;
  • er geen grondige verbouwingen zijn gebeurd.

 

Enkele belangrijke aandachtspunten:

  • hoogte (minimum 2,75 m) en volume (minimum 90 m³) van de herberg;
  • plaatsen voor publiek mogen niet rechtstreeks in verbinding staan met de toiletten:
  • toiletten: zindelijk, voldoende en verlucht, niet langs private plaatsen, ….
Naar top