Huurderssyndicaat

Huurderssyndicaat Limburg

Wederzijdse rechten en plichten van huurder en verhuurder worden toegelicht.

De opties waarover de huurder beschikt om het probleem uit te klaren worden ter tafel gebracht.

Indien nodig biedt het huurderssyndicaat verdere ondersteuning in de concrete uitwerking ervan.

Waar mogelijk wordt er ingezet op het corrigeren en in standhouden van de huurrelatie.

De huurder kan in elk geval rekenen op een gedegen kennis van de geldende huurwetgeving om zo met de nodige informatie zijn of haar probleem aan te pakken.


Zitdag

Het huurderssyndicaat heeft een wekelijke zitdag in het gemeentehuis van Lanaken. Deze vindt wekelijks plaats op dinsdagvoormiddag van 09.00u tot 12.00u.

Een afspraak maken hiervoor is wel noodzakelijk. Dit kan telefonisch op het nummer 011 333 576 of via mail: info@huurderssyndicaat.be.

Er is ook de mogelijkheid om, eveneens na afspraak, op maandag tot en met donderdag in de voormiddag ter plaatse te gaan in Hasselt.

Een eerste advies is voor elke inwoner van Lanaken gratis. Daarna kan er vrijblijvend beslist worden om lid te worden. De verdere opvolging gebeurt dan fysiek op de zitdagen, maar kan dan ook telefonisch of via mail.


Contactgegevens 

Huurderssyndicaat Limburg

Albrecht Rodenbachstraat 20 bus 4

3500 Hasselt

011 333 576

info@huurderssyndicaat.be

https://huurderssyndicaat.be

Naar top