Huurderssyndicaat

Teveel dossierkosten betaald? Vocht en schimmel in je huis? Je krijgt je waarborg niet terug? Hoe kan ik mijn opzeg doen? ?Herstellingen worden niet uitgevoerd?

Zitdag in het gemeentehuis

Het Huurderssyndicaat heeft een wekelijkse zitdag in het gemeentehuis van Lanaken. Deze is elke woensdagnamiddag tussen 13.30 uur en 16.00 uur (uitgezonderd in de maanden juli en augustus). U dient hiervoor wel een afspraak te maken via het telefoonnummer 011 333 576Een eerste advies is altijd gratis. Daarna kan u beslissen of u lidgeld betaalt.

 • 20 euro per jaar voor onbeperkt advies
 • Vanaf 27 euro per jaar voor dossierbeheer

Het Huurderssyndicaat komt op voor uw recht op wonen

Dit is het recht te kunnen beschikken over een degelijke woning naar eigen keuze, in een goede woonomgeving, tegen betaalbare prijs en er ongestoord te kunnen blijven wonen zolang men wenst. Het Huurderssyndicaat Limburg is een vzw die de belangen van de Limburgse huurders verdedigt, zowel deze van privĂ©-huurders als van huurders van een sociale woning.

U kan er terecht voor:

 • advies over je rechten en plichten als huurder
 • bemiddelen en onderhandelen met de verhuurder
 • administratie om uw rechten als huurder uit te oefenen (brieven)
 • ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring
 • procedures bij het Vredegerecht
 • organisatie van acties bij collectieve klachten
 • herberekenen van kosten en lasten
 • bijstand bij de opmaak van een plaatsbeschrijving
 • bekendmaking van huisvestingsproblemen aan de overheid
 • onderhandelingen bij de instanties over algemene huurproblemen
Naar top