Hoeveel bekers reserveren?

Om te weten hoeveel bekers je moet reserveren, houd je best rekening met:

  • de verschillende factoren die het drankverbruik bepalen, zoals de werkelijke opkomst, het weer, de snelheid van werken, de doorstroming aan de bars, …;
  • het type evenement (snel of traag). Een ‘traag’ evenement, zoals een concert met pauze, verbruikt soms maar gemiddeld een halve beker per bezoeker, daar waar fuiven en kermissen tot 10 consumpties (bekers) per bezoeker tellen.

De eerste stap in het bepalen van het aantal bekers, is om het drankverbruik van de vorige editie te bekijken (indien van toepassing) en om te zetten naar het aantal bekers. Hieronder geven we alvast enkele vuistregels m.b.t. aantallen. Voorzie steeds een extra reserve (+/- 20 %), wanneer je voor het eerst met herbruikbare bekers werkt.

Voor een ‘snel’ evenement met hoog drankverbruik, waarbij bezoekers gemiddeld 3,5 consumpties consumeren (bv. festival of fuif), voorziet men best minstens 2 bekers per verwachte bezoeker als op het terrein afgewassen wordt. Als er geen afwas tijdens het evenement mogelijk is of m.a.w. als de afwas integraal na het evenement gebeurt, dan is het veilig om 5 à 7 bekers te voorzien per verwachte bezoeker per dag.

Voor een ‘traag’ evenement, waar de bezoekers gemiddeld 1,5 consumptie nuttigen, voorziet men best minstens 1 beker per verwachte bezoeker als op het event afgewassen wordt. Als er geen afwas tijdens het evenement mogelijk is of m.a.w. als de afwas integraal na het evenement gebeurt, dan is het veilig om minstens 3 à 4 bekers te voorzien per verwachte bezoeker per dag.

Bron: Limburg.net

Naar top