Grondwaterwinning

Grondwater is schaars. Bij voorkeur laat je het in de grond en maak je gebruik van regenwater. Wil je toch grondwater oppompen? Dan moet je rekening houden met een aantal voorwaarden.

Meldingsplicht

Ongeacht of je het grondwater oppompt voor huishoudelijk of professioneel gebruik, moet je je winning melden aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Vergunningsplicht

Voor het oppompen van grondwater is een vergunning nodig. Hierop gelden twee uitzonderingen:

  • Winningen waarbij het water uitsluitend met een handpomp wordt opgepompt.
  • Een grondwaterwinning van meer dan 500m3/jaar waarvan het water enkel wordt gebruikt voor huishoudelijke toepassingen.

Indien deze uitzonderingen niet voor jou van toepassing zijn, controleer je best of je een vergunning moet aanvragen of melding moet indienen. Dit kun je nakijken op de website van Databank Ondergrond Vlaanderen.

Regels bij boren, onderhouden en afsluiten

Deze regels zijn opgenomen in de Code van Goede Praktijk.  Grondwaterwinningen dienen ook geboord te worden door een erkende boorfirma.

Website VMM

Naar top