Gescheiden afvoersysteem

Inhoud

Wanneer u bij een bestaande particuliere woning overgaat tot aanleg van een gescheiden afwatering van hemel- en afvalwater kunt u hiervoor een premie krijgen. Vanwege Fluvius wordt forfaitair een premie van € 500 uitbetaald voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem. De gemeente kent bijkomend een premie toe die als volgt bepaald wordt: de helft van de investeringskost min de premie van Fluvius, met een maximum van € 500.

Voorwaarden

De som van de premies m.b.t. de gescheiden afvoer van afval- en hemelwater toegekend door Fluvius, andere instanties en de gemeente mag per woning echter niet meer dan 100% van de totale investering bedragen. Indien dit wel het geval is, wordt het bedrag van de gemeentelijk epremie evenredig in mindering gebracht.

Procedure

Je kan deze premie bij Fluvius aanvragen.

Premie aanvragen

Naar top