Gemeenteraadscommissies

Om de dossiers van de gemeenteraad voor te bereiden kunnen gemeenteraadscommissies worden opgericht. Elke gemeenteraadscommissie is evenredig samengesteld uit de politieke fracties die in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn.

Om de bevoegdheidsoverschrijdende dossiers te bespreken (bv. begroting, personeelsformatie) werd een zogenaamde ‘Verenigde commissie' geïnstalleerd, waarvan alle 27 raadsleden deel uitmaken. De commissie kiest haar eigen voorzitter. In tegenstelling tot het verleden moet de voorzitter een raadslid zijn, dus niet langer de burgemeester of de schepen met wiens beleidsdomein de commissie overeenstemt.

De zittingen van de commissies zijn openbaar, met uitzondering van de tuchtcommissie en de evaluatiecommissie.

Thema's

Naar top