Gemeentelijke rentepremie

Inhoud

De gemeentelijke rentepremie wordt toegekend in de vorm van een tussenkomst in de rentelast van een groene lening of renovatielening die door een erkende financiële instelling wordt verstrekt. Alle inwoners, ongeacht het inkomen, komen hiervoor in aanmerking.

Minimum 50% van het kredietbedrag moet betrekking hebben op energiebesparende investeringen.

De lening werd afgesloten na 1 november 2022.

Voorwaarden

Enkel energie- en waterbesparende investeringen en maatregelen komen in aanmerking, zoals:

 • dak-, vloer- en buitenmuurisolatie
 • hoogrendementsglas en buitenschrijnwerk
 • hoogrendementsketel
 • (hybride) warmtepomp
 • warmtepompboiler
 • zonneboiler
 • zonnepanelen
 • thuisbatterij (opslag zonne-energie)
 • domotica
 • uitvoeren energie-audit
 • laadpaal (elektrische wagen)
 • hemelwaterrecuperatie
 • groendak

Deze lijst is niet limitatief en kan voortdurend worden aangevuld.

De rentepremie bedraagt 100% van de leninglast (rente) met een maximum van 2.000 euro.

Wanneer er voor de uit te voeren werken een omgevingsvergunning wettelijk verplicht is, moet deze ook aangevraagd en goedgekeurd zijn om in aanmerking te komen voor de rentepremie.

Procedure

Je kan deze premie online aanvragen of persoonlijk bij de dienst Leefmilieu in het gemeentehuis.

Bij de aanvraag worden de volgende documenten toegevoegd:

 • ondertekende kredietovereenkomst (door beide partijen)
 • facturen
 • betalingsbewijs van de eerste maandlast van de lening

Premie aanvragen

Naar top