Gemeente- en OCMW-raad

De vergaderingen van de gemeente- en OCMW-raad vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar, behalve wanneer de besprekingen over personen gaan. Deze besprekingen vinden plaats in ‘geheime zitting’ na afloop van de openbare zitting.

De gemeente- en OCMW-raad vindt plaats op de laatste maandag van de maand met uitzondering van de maanden juli (geen zitting) en december (Kerstmis).

Gemeenteraden in 2024
Maandag 29 april, maandag 27 mei, maandag 24 juni, maandag 26 augustus, maandag 28 oktober.

De gemeente- en OCMW-raad bestaat uit 29 leden en is als volgt onderverdeeld:

  • Open VLD, 13 leden
  • Vooruit/Groen, 4 leden
  • CD&V, 7 leden
  • N-VA, 3 leden
  • Vlaams Belang, 2 leden
     
  • Algemeen directeur (lid zonder stemrecht)

Voorzitter van de gemeenteraad is mevrouw Jasmine Neven.
Secretaris van de gemeenteraad is de heer William Vancleynenbreugel.

Samenstelling

Naar top