Geluid

Inhoud

Heb je last van geluidshinder? Afhankelijk van de bron van het geluid, kun je terecht bij één van de volgende diensten.

Burenhinder

In het gemeentelijk GAS-reglement zijn een aantal bepalingen opgenomen rond geluid die een vorm van openbare overlast vormen. Het gaat bijvoorbeeld over het gebruik van grasmachines of laden en lossen tijdens bepaalde tijdstippen van de dag.

In het geval van burenhinder neem je best eerst even contact op met je buren. Misschien zijn ze zich niet bewust van de hinder. Mocht dit niet helpen, kun je tijdens de kantooruren terecht bij de GAS-ambtenaar of de wijkagent. Buiten de kantooruren neem je contact op met de interventieploeg van de politie op het telefoonnummer 101.

Muziekactiviteiten

In de milieuwetgeving (VLAREM II) zijn normen opgenomen voor muziekactiviteiten. Afhankelijk van de aard van de activiteit en het maximaal geluidsniveau zijn bepaalde voorwaarden van toepassing voor muziekactiviteiten met elektronisch versterkte muziek. Meer info kun je terugvinden in het handig schema onderaan deze pagina.

Heb je hinder door elektronisch versterkte muziek van cafés of evenementen? Je contacteert dan best de interventieploeg van de politie op het nummer 101. Zij kunnen een proces-verbaal opstellen indien er geluidshinder wordt vastgesteld.

Geluidshinder door bedrijven

In het geval van geluidshinder door bedrijven, kun je een melding doen bij de dienst leefmilieu. Zij kunnen het bedrijf aanmanen om maatregelen te nemen om de hinder aan te pakken.

Laagfrequent Geluid

Onder laagfrequent geluid verstaat men geluid waarvan de frequentie onder de 125 Hz ligt. Deze geluiden zijn voor de meeste mensen onhoorbaar. Toch is er een klein deel van de bevolking die deze geluiden wel waarneemt en als storend ervaart.

In de omgeving van Lanaken zijn er al enkele jaren meldingen over hinderlijk geluid. Op vraag van het gemeentebestuur werd in november 2019 door Afdeling Handhaving van Departement Omgeving een geluidsonderzoek uitgevoerd om de bron van het hinderlijk geluid te achterhalen. Dit onderzoek werd eind 2020 afgerond.

Uit het onderzoek bleek dat het geluid niet toegewezen kon worden aan één specifieke bron, maar dat er bij drie bedrijven een aantal bronnen aanwezig zijn die in het laagfrequente domein over voldoende geluidsvermogen beschikken om een invloed te kunnen hebben op het aanwezige omgevingsgeluid. Bij een aantal bronnen kon er een één-op-één relatie gelegd worden, maar voor een aantal bronnen was dit verband niet zo eenduidig vast te leggen.

Naar aanleiding van bevindingen uit dit onderzoek engageerden de drie bedrijven zich om de geluidshinder in te dijken. Deze maatregelen werden uitgevoerd in 2021 en 2022. Eind 2023 wordt een nieuwe studie uitgevoerd om na te gaan welke de impact van de genomen maatregelen zijn.

Downloads

Naar top