FSC-label voor gemeentebossen

De gemeentebesturen van Lanaken en Zutendaal en het Agentschap voor Natuur en Bos hebben in juni 2013 de procedure opgestart om hun gemeentebossen te laten certificeren met het FSC-label. Ook privéboseigenaars stapten in het verhaal mee. Nog geen half jaar later behaalden de gemeentebossen van Lanaken al het FSC-certificaat. Dit kwaliteitslabel toont aan dat deze bossen op een duurzame wijze worden beheerd. 

Duurzaam bosbeheer houdt in dat natuurbelangen, sociale aspecten en economische belangen met elkaar in balans zijn. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat er niet meer hout wordt gekapt dan wat de natuurlijke aangroei van het bos toelaat. Ook wordt ervoor gezorgd dat na de houtkap het bos voldoende tijd krijgt om te herstellen.

Om de geloofwaardigheid van het FSC-label te verzekeren, is het belangrijk dat er een degelijke controle is. Enerzijds wordt nagegaan of het bosbeheer voldoet aan de FSC-principes. Maar ook de verdere handelsketen wordt gecontroleerd. Elke schakel in de handelsketen moet een audit ondergaan, die moet garanderen dat FSC-gelabeld hout wel degelijk afkomstig is van FSC-gecertificeerde bossen. Deze keten wordt de Chain of Custody (CoC) genoemd. De gemeentebossen hebben zo’n unieke CoC-code.

Voor het college van burgemeester en schepenen is het certificaat een erkenning voor de jarenlange inspanningen die de gemeente levert op vlak van duurzaam bosbeheer. Bij de houtverwerkende industrie is er nu al een stijgende vraag naar FSC-gelabeld hout en verwacht wordt dat de vraag alleen maar zal toenemen. Steeds meer consumenten kopen immers bewust en laten ook ethische en milieuoverwegingen meespelen bij hun aankoop. Zo ziet het gemeentebestuur zelf er op toe dat bij renovatie- en nieuwbouwprojecten FSC-hout wordt toegepast.

Naar top