Fietsstraat

In Lanaken zijn op dit moment 2 fietsstraten, in de Stationsstraat en in de Onderwijsstraat. Belangrijke verkeersregels in een fietsstraat:

Fietsers

Fietsers mogen over de hele breedte van de rijbaan rijden, als de fietsstraat een éénrichtingsstraat is, of de volledige rechterrijstrook innemen als het om een straat met verkeer in beide richtingen gaat.

Motorvoertuigen

Bestuurders van motorvoertuigen zoals automobilisten en bromfietsen, mogen GEEN fietsers inhalen.

Speedpedelecs

Een speedpedelec mag wél andere fietsers inhalen in een fietsstraat.

Voorrang

Op kruispunten geldt de normale voorrangsregeling. Op kruispunten zonder verkeerslichten, verkeersborden of politie-agent, geldt de voorrang van rechts.

Fietsers zijn ook “bestuurders”, zij moeten net als andere bestuurders altijd voorrang verlenen aan andere bestuurders zoals andere fietsers, automobilisten, bromfietsen,… die van rechts komen op kruispunten zonder lichten, borden of agent.

Snelheid

In een fietsstraat mogen motorvoertuigen zoals auto’s en bromfietsen maar ook speedpedelecs maximum 30km/u rijden.

Naar top