Erkenning jeugdverenigingen

Inhoud

Erkende jeugdverenigingen of jeugdhuizen kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden

 • Het jeugdwerkinitiatief is een vereniging zonder winstoogmerk (jeugdhuis/jeugdvereniging of een feitelijke vereniging (jeugdvereniging).
 • Het jeugdwerkinitiatief ontplooit activiteiten op het grondgebied Lanaken.
 • Een jeugdvereniging heeft minimum 10 ledenactiviteiten/jaar.
 • Een jeugdhuis heeft minstens 30 openingsuren/maand
 • Het jeugdwerkinitiatief dient geleid te worden door een leidingsgroep. Voor een jeugdvereniging bestaat deze voor de meerderheid uit personen onder 25 jaar. Voor een jeugdhuis bestaat deze voor de meerderheid uit personen onder 30 jaar.
 • De administratieve zetel van de vereniging is gevestigd in Lanaken.
 • De vereniging ontvangt geen basis- of werkingssubsidies via een ander gemeentelijk subsidiereglement.
 • De vereniging ontvangt geen subsidies of erkenning in (een) andere gemeente(n)
 • De vereniging moet een verzekering voor ‘burgerrechtelijke aansprakelijkheid’ afsluiten voor de vereniging en haar leiding/bestuur.
 • De vereniging moet een verzekeringspolis ‘lichamelijke ongevallen’ afsluiten ter bescherming van haar aangesloten leden.
 • De vereniging is een open initiatief, zodat iedereen lid kan worden op voorwaarde dat hij/zij de waarden, normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt.
 • De vereniging beschikt over een voldoende uitgeruste EHBO, en minstens 2 personen uit de leidingsgroep beschikt over een EHBO-brevet.
 • Een vereniging moet een aparte rekening nummer hebben op naam van de vereniging met 2 volmacht houders of meer.

Procedure

Enkel erkende jeugdverenigingen/jeugdhuizen komen in aanmerking voor subsidiering. Het aanvraagformulier voor erkenning kan je hieronder terugvinden

Reglementen vrije tijd

Naar top