Erkenning culturele vereniging

Inhoud

Verenigingen die voldoen aan de voorwaarden kunnen erkend worden als ‘erkende culturele vereniging’ en kunnen bijgevolg subsidies ontvangen van de gemeente.

Voorwaarden

Om als erkende culturele vereniging geregistreerd te worden en te blijven, moet de vereniging actief bezig zijn binnen één van onderstaande sectoren:

 1. Muziek: harmonieën en fanfares
 2. Amateurmuziekverenigingen (koren en muziekensembles)
 3. Beeldende kunsten, fotografie
 4. Vorming en recreatie/culturele vrijetijdsbesteding
 5. Carnaval
 6. Erfgoed
 7. Theater
 8. Andere
   

Om als subsidieerbare culturele vereniging erkend te worden en te blijven, moet de vereniging voldoen aan onderstaande algemene voorwaarden:

 1. Een erkende vereniging moet 1 kalenderjaar bestaan om recht te hebben op alle subsidies opgenomen in het subsidiereglement.
 2. De vereniging is een particulier initiatief, zonder beroepsdoeleinden of winst- of handelsoogmerk.
 3. De vereniging organiseert minstens 2 culturele activiteiten voor eigen leden en / of minstens 1 cultureel evenement voor het ruime publiek.
 4. Het bestuur van de vereniging bestaat uit minstens 2 leden van minimum 18 jaar, wonende te Lanaken. Bestuurswijzigingen dienen onmiddellijk gemeld te worden via cultuur@lanaken.be
 5. De administratieve zetel van de vereniging is gevestigd in Lanaken.
 6. De meerderheid van de activiteiten (de helft + 1) van de vereniging vindt plaats op het grondgebied van de gemeente Lanaken.
 7. De vereniging ontvangt geen basis- of werkingssubsidies via een ander gemeentelijk subsidiereglement.
 8. De vereniging is een open initiatief, zodat iedereen lid kan worden op voorwaarde dat hij/zij de waarden, normen, reglementen en doelstellingen van de culturele vereniging eerbiedigt.

Procedure

Online aanvragen

Downloads

Premies Vrije tijd

Premies, subsidies en toelagen

Reglementen vrije tijd

Naar top