Energiescan uitvoeren

Inhoud

Door het toekennen van een premie voor het uitvoeren van een energiescan, PV-haalbaarheidsstudie, thema-audit technieken, relighting en carbon footprint berekening wilt het gemeentebestuur haar bedrijven, kmo’s, retailers, horecazaken, landbouwers, verzorgingsinstellingen en kantoren stimuleren om te investeren in energiebesparende maatregelen.

Voorwaarden

Energiescan: bij dergelijk onderzoek wordt het energieverbruik van een onderneming overzichtelijk in kaart gebracht. Er wordt een globale kosten-batenanalyse uitgevoerd. Bij elke besparing wordt een investeringskost en terugverdientijd opgegeven. In een volgende fase worden de energiebesparende maatregelen verder uitgewerkt.

PV-haalbaarheidsstudie: na de dimensionering van de PV-installatie wordt een kosten-batenanalyse gemaakt. In deze analyse wordt berekend wat de investerings- en onderhoudskost is, de jaarlijkse besparing en uiteindelijk de terugverdientijd van de PV-installatie.

Thema-audit technieken: bij complexe installaties, waarvan het gebruik ook sterk fluctueert, volstaat een algemene audit (bv. energiescan) meestal niet. Een thema-audit gaat per techniek en productieproces hierop verder in (bv. HVAC, perslucht, koeling, stoom, geothermie, proceswarmte, restwarmteoptimalisatie en warmtekrachtkoppeling).

Relighting: een relighting is een project waarbij de bestaande verlichting wordt vervangen door energiezuinige verlichting. Er wordt een lichtstudie opgemaakt met een gedetailleerde kosten-batenanalyse.

Carbon footprint berekening: een carbon footprint (CO2-voetafdruk) berekening bekijkt de totale CO2 -uitstoot van alle activiteiten van de onderneming, zowel in situ als ex situ (bv. transport). Het is dan ook een ideaal instrument om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te kwantificeren en te reduceren op korte en lange termijn.

De gemeentelijke premie bedraagt voor de volgende diensten:

  • energiescan: 60% van de kostprijs met een maximum van 2.000,00 euro;
  • PV-haalbaarheidsstudie: 60% van de kostprijs met een maximum van 2.000,00 euro;
  • thema-audit technieken: 60% van de kostprijs met een maximum van 2.500,00 euro;
  • relighting: 60% van de kostprijs met een maximum van 3.000,00 euro;
  • carbon footprint berekening: 60% van de kostprijs met een maximum van 3.000,00 euro.

De premie kan per geleverde dienst slechts één maal aangevraagd worden.

Procedure

Online aanvragen

Naar top