Drankvergunning

Een drankvergunning is een gratis vergunning die u nodig hebt voor het schenken van sterke en/of gegiste dranken.

Wanneer aanvragen?

Minstens 4 weken voor de opening van de zaak. U kan de vergunning aanvragen bij de gemeentelijke preventiedienst.

U dient over de volgende documenten te beschikken:

  • Bewijs van goed gedrag en zeden. (dient aangevraagd te worden bij dienst openbare veiligheid).
  • Milieuvergunning (voornamelijk voor danszalen).
  • Bouwvergunning (indien van toepassing).
  • Goedgekeurd bouwplan (bij verandering of herinrichting).
  • Brandweerattest.
  • Verplichte objectieve aansprakelijkheid (brand en ontploffing).
  • Oprichtingsakte van uw onderneming.

Na uw aanvraag worden de volgende controles uitgevoerd: brandveiligheid, hygiĆ«ne, geluidsmeting enz. Het volledige dossier wordt nadien ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Naar top