Deelnemen aan geschenkkaart

Lanaken heeft de papieren VVV-bon vervangen door een digitale geschenkkaart. Als groene gemeente opteert Lanaken steeds voor duurzaam ondernemen. Digitalisering is hier een goed voorbeeld van. Administratief is het ook een hele vereenvoudiging. De kaarten zijn elektronisch en kunnen op elk moment digitaal ontwaard worden. Vervalsing is ook uitgesloten.

De geschenkkaarten zijn verkrijgbaar in bedragen van €5, €10, €20, € 25 en € 50 en worden verpakt in een fris mapje met bijhorend een handig kaartje met QR waarmee de deelnemende handelaars snel weergegeven worden. Op die manier is de geschenkkaart onmiddellijk klaar om aan iemand cadeau te doen.

Ze zijn te koop in het gemeentehuis en in de bibliotheek van Lanaken. Na aankoop zijn ze één jaar geldig bij de deelnemende handelaars.

De consument kan de geldigheid van zijn kaart controleren via de gemeentelijke website.

Op de website is er ook een up-to-date lijst met alle deelnemende handelaars te vinden. Deelnemende handelaars zijn ook herkenbaar aan de sticker die aan hun winkel wordt aangebracht.

Geschenkkaart Lanaken

Fiscaal voordelig voor werkgevers

Op zoek naar een leuk cadeautje voor jouw personeel?

De geschenkkaarten zijn verkrijgbaar in bedragen van €5, €10, €20, €25 en €50 en worden verpakt in een fris mapje met bijhorend een handig kaartje met QR-code waarmee de deelnemende handelaars makkelijk en snel te vinden zijn. Op die manier is de geschenkkaart onmiddellijk klaar om aan iemand cadeau te doen.

Ze kunnen in grote aantallen besteld worden bij de dienst economie. Na aankoop zijn ze één jaar geldig bij de deelnemende handelaars. Deelnemende handelaars zijn ook herkenbaar aan de sticker die aan hun winkel wordt aangebracht.

U wilt de geschenkkaarten aan uw personeel geven als eindejaarsgeschenk of bij jubilea etc? De geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons, geschenkcheques genaamd, zijn geen loon, als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Ze worden toegekend ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar en ze overschrijden per jaar en per werknemer een totaal bedrag van 40,00 EUR, vermeerderd met 40,00 EUR per jaar voor elk kind ten laste van deze werknemer, niet.

Het feit of deze voorwaarden gerespecteerd worden, moet beoordeeld worden op basis van het systeem dat de werkgever voor de toekenning hanteert en niet op basis van het bedrag dat aan iedere werknemer wordt toegekend. Indien een werkgever bv. aan al zijn werknemers een geschenk van 100,00 EUR geeft, zijn al die geschenken loon, ook indien een aantal van de werknemers twee of meer kinderen ten laste hebben. Voor de toepassing van deze regel neemt men aan dat het kind ten laste van de werknemer is, indien de werknemer effectief de gehele of gedeeltelijke lasten van dat kind draagt. 

  • Ze worden toegekend aan de werknemer naar aanleiding van een eervolle onderscheiding en ze overschrijden een totaal bedrag van 120,00 EUR per jaar per werknemer niet.

Onder ‘eervolle onderscheiding’ moet worden verstaan, een officiële of burgerlijke onderscheiding toegekend buiten de onderneming zoals een ereteken of ridderorde, een decoratie, laureaat van de arbeid, enz. (een erkenning n.a.v. een jubileum binnen de onderneming - bv. 20 jaar dienst - wordt dus niet beschouwd als een eervolle onderscheiding).

  • Ze worden overhandigd aan de werknemer ter gelegenheid van zijn pensionering, voor zover ze een bedrag van 40,00 EUR per dienstjaar bij die werkgever niet overschrijden en voor zover de totale waarde minimum 120,00 EUR en maximum 1.000,00 EUR bedraagt.

Indien de waarde van de geschenken deze grenzen overschrijdt, zijn sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd op de totale waarde ervan.

Voor de geschenkcheques geldt bovendien dat ze:

  • enkel mogen worden ingeruild bij ondernemingen die daarover vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgevers van die cheques;
  • een beperkte looptijd moeten hebben;
  • noch geheel, noch gedeeltelijk, in speciën mogen worden uitbetaald aan de begunstigde.

Deelname

Het belangrijkste voordeel is de economische versterking van de middenstand. Voor de deelnemers is er per transactie een vaste kost van € 0,25 exclusief btw.
Om deel te nemen neem contact op met dienst economie.

Naar top