Communiceer over herbruikbare bekers

Om de herbruikbare bekers op jouw evenement efficiënt in te zetten is communicatie essentieel. Het is belangrijk dat iedereen hiervan goed op de hoogte is. Je kan niet verwachten dat de bezoekers het systeem begrijpen als de medewerkers zelf niet volledig mee zijn.

Zorg voor een goede briefing aan de toogmedewerkers over het inzamelsysteem, met aandacht voor:

  • de berekening bij betaling met jetons en lege bekers;
  • hoe de lege bekers tot bij het afwaspunt of de stockage geraken en wie hiervoor verantwoordelijk is;
  • hoe de voorraad propere bekers op peil wordt gehouden en wie hiervoor verantwoordelijk is;
  • hoe diefstal kan worden vermeden;
  • de consumpties door de medewerkers.

Betrek de bezoekers maximaal:

  • kondig het systeem aan op de website en op sociale media om zo transparant te communiceren. Haal ook de redenen aan waarom er met herbruikbaar materiaal gewerkt wordt;
  • zorg voor opvallende inruilstanden voor de bekers;
  • voorzie duidelijke communicatie voor bezoekers (bv. met banners of LED-schermen). Meer inzetten op communicatie vergroot het draagvlak en doet de uitvalpercentages dalen.

Bij de uitleendienst van de gemeente kan je banners ontlenen. De aanvraag gebeurt via de evenementenvergunning.

Naar top