Bouwmisdrijven

Met uitzondering van een aantal beperkte werken is het bouwen en verbouwen van een gebouw, het optrekken van sommige constructies en het uitvoeren van een aantal types van terreinaanlegwerken of technische werken onderworpen aan het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning. Het bouwen en verbouwen van een gebouw, het optrekken van constructies of het uitvoeren van terreinaanlegwerken zonder in bezit te zijn van een stedenbouwkundige vergunning is een bouwovertreding. 

Gevolgen

Een bouwmisdrijf is strafbaar. De correctionele rechtbank kan een strafrechterlijke veroordeling (gevangenisstraf  en/of een geldboete) uitspreken. U kan bovendien worden veroordeeld om al de uitgevoerde werken ongedaan te maken en de plaats weer in haar oorspronkelijke staat te herstellen, bepaalde aanpassingswerken uit te voeren of een meerwaarde te betalen.

Wie mag vaststellingen in verband met bouwovertredingen doen?

Bouwovertreding kunnen vastgesteld worden door hiervoor bevoegde ambtenaren. Dit kan de gemeentelijke handhavingsambtenaar zijn of een ambtenaar van de Bouwinspectie.  In derde instantie kan men beroep doen op de politie. 

Hoe melden?

Het melden van bouwovertredingen kan bij de dienst handhaving.

Naar top