Kinderdagverblijf 't Blommeke

Kinderdagverblijf 't Blommeke biedt kinderopvang aan voor kinderen van 0 tot 3 jaar, voor ze naar school gaan.

Bij voorrang worden kinderen opgenomen waarvan de ouders:

  • omwille van de werkomstandigheden niet zelf kunnen instaan voor de dagopvang van hun kind
  • omwille van sociale en/of pedagogische redenen ondersteuning nodig hebben bij de opvoeding van hun kind
  • omwille van de lange wachtlijst geldt er een voorrangsbeleid voor de inwoners van Groot Lanaken.

Werking

De kinderen worden opgevangen in drie groepjes:

  • baby's
  • kruipers
  • peuters

De indeling gebeurt op basis van de leeftijd, de individuele ontwikkeling van het kind en de bezettingsgraad op de afdeling.

Erkenning

't Blommeke wordt vergund door Kind en Gezin voor een capaciteit van 48 kinderen. Dit heeft tot gevolg dat de richtlijnen van Kind en Gezin dienen nageleefd te worden (onder andere de dagprijsbepaling, bezettingspercentage, personeelsnormen, veiligheidsnormen, ...).

Financiële bijdrage en fiscale aftrekbaarheid

Je betaalt in 't Blommeke een tarief afhankelijk van je inkomen. In deze prijs zijn de meeste kosten inbegrepen, zoals eten, verzorging, personeel, enz. Sommige dingen zijn niet inbegrepen in de prijs. Je brengt ze zelf mee (bvb. melkpoeder, reservekleding) of betaalt er extra voor (bv.luiers).

De prijs wordt berekend op het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen. je vindt het op het laatste aanslagbiljet. Je berekent de prijs zelf via het berekeningsinstrument op de website van Kind en Gezin. De kosten voor kinderopvang van kinderen tot 12 jaar, zijn fiscaal aftrekbaar.

't Blommeke werkt volgens het principe "opvang reserveren is opvang betalen". De verantwoordelijken sluiten hiervoor een schriftelijke overeenkomst met je af.

Personeel

't Blommeke beschikt over een team van "verzorgend en pedagogisch" opgeleid personeel dat dagelijks instaat voor de begeleiding van de kinderen.

Opnameprocedure

Ouders die wensen hun kind in 't Blommeke in te schrijven, maken best eerst telefonisch een afspraak met één van de verantwoordelijken op T 089 730 069.

Naar top