Kinderdagverblijf 't Blommeke

Kinderdagverblijf 't Blommeke biedt kinderopvang aan voor kinderen van 0 tot 3 jaar, voor ze naar school gaan.

Bij voorrang worden kinderen opgenomen waarvan de ouders:

 • omwille van de werkomstandigheden niet zelf kunnen instaan voor de dagopvang van hun kind
 • omwille van sociale en/of pedagogische redenen ondersteuning nodig hebben bij de opvoeding van hun kind
 • omwille van de lange wachtlijst geldt er een voorrangsbeleid voor de inwoners van Groot Lanaken.

Werking

De kinderen worden opgevangen in vier groepjes:

 • FLEUR: kinderen jonger dan 18 maanden
 • FLOWER: kinderen jonger dan 18 maanden 

 • FLOR: kinderen ouder dan 18 maanden
 • FIORE: kinderen ouder dan 18 maanden 

De indeling gebeurt op basis van de leeftijd, de individuele ontwikkeling van het kind en de bezettingsgraad op de afdeling.

Vergunning

't Blommeke wordt vergund door Kind en Gezin voor een capaciteit van 61 kinderen. Dit heeft tot gevolg dat de richtlijnen van Kind en Gezin dienen nageleefd te worden (onder andere de dagprijsbepaling, bezettingspercentage, personeelsnormen, veiligheidsnormen, ...).

Financiële bijdrage en fiscale aftrekbaarheid

Je betaalt in 't Blommeke een tarief afhankelijk van je inkomen. In deze prijs zijn de meeste kosten inbegrepen, zoals eten, verzorging, personeel, enz. Sommige dingen zijn niet inbegrepen in de prijs. Je brengt ze zelf mee (bvb. melkpoeder, reservekleding) of betaalt er extra voor (bv.luiers).

De prijs wordt berekend op het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen. je vindt het op het laatste aanslagbiljet. Je berekent de prijs zelf via het berekeningsinstrument op de website van Kind en Gezin. De kosten voor kinderopvang van kinderen tot 12 jaar, zijn fiscaal aftrekbaar.

't Blommeke werkt volgens het principe "opvang reserveren is opvang betalen". De verantwoordelijken sluiten hiervoor een schriftelijke overeenkomst met je af.

Personeel

't Blommeke beschikt over een team van "verzorgend en pedagogisch" opgeleid personeel dat dagelijks instaat voor de begeleiding van de kinderen.

Inschrijven gebeurt via "OPVANG VLAANDEREN"

 1. Je surft naar lanaken.be/kinderopvang en kiest "Opvang Vlaanderen"
 2. Je krijgt een overzicht van alle locaties op het grondgebied van Lanaken - ook kinderdagverblijf 't Blommeke staat hierbij
 3. Klik op ‘meer info’ om meer foto’s en uitleg te vinden van elke locatie.
 4. Gevonden wat je zocht? Klik op de knop ‘opvang aanvragen’.
 5. Maak eenvoudig een profiel aan door je e-mailadres, voornaam, familienaam en een wachtwoord op te geven.
 6. Verstuur nu je opvang aanvraag naar 1 of meerdere locaties.

Je kan alle communicatie van jouw opvangaanvragen op deze plek verder opvolgen.

Deed je een aanvraag voor kinderdagverblijf 't Blommeke, dan wordt je via het portaal van Opvang Vlaanderen op de hoogte gehouden van de stand van zaken.  Als de inschrijving kan doorgaan, wordt je uitgenodigd voor een persoonlijk intakegesprek en een rondleiding.  

Voor meer info en vragen: 089/73 00 69.

Naar top