Binnen stoken

Eigen haard is goud waard, maar ken je ook de regels omtrent het veilig stoken binnenshuis?

Wat mag ik verbranden in de kachel?

Wat je mag verbranden in kachels staat omschreven in de Vlaamse Milieuwetgeving (VLAREM). In de toestellen voor de verwarming van woonverblijven en werkplaatsen, met een maximaal thermisch vermogen van 300 kWth mogen de volgende stoffen verbrand worden:

 • stukhout en onbehandeld houtafval met een watergehalte van maximaal 20 %. 
 • gecertificeerde houtpellets
 • fossiele vaste brandstoffen (steenkool)

Het is verboden de volgende stoffen te verbranden:

 • zaagsel, krullen, schaafsel, stof en spanen
 • chemisch behandeld en verduurzaamd hout
 • verlijmde houtsoorten zoals MDF, OSB, multiplex,...
 • kunststoffen
 • metalen
 • huishoudelijke afval
 • snoei- en/of groenafval

Meer praktische informatie vind je terug op www.stookslim.be

Hoe controleer je of correct gestookt wordt?

Door op de rookkleur te letten, kan je eenvoudig nagaan of er op een juiste manier gestookt wordt. Bij een juiste verbranding van onbehandeld hout zal de rook uit de schoorsteen kleurloos of wit zijn. Wanneer de rook uit de schoorsteen een grijze, grijsblauwe of zwarte kleur heeft, is er er iets mis.

Wie afval of behandeld hout stookt, vergiftigt in de eerste plaats zichzelf. De schadelijke stoffen die vrijkomen bij het verbranden van afval, komen namelijk direct in de eigen woning terecht. Daarenboven kan het stoken van afval, te nat hout of andere stoffen die niet thuis horen in de kachel, leiden tot schoorsteenbrand.

Hoe vaak moet ik mijn CV-installatie, kachel en schouw laten onderhouden?

Zowel particulieren als bedrijven zijn verplicht hun CV-installatie te laten onderhouden:

 • Centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) moeten 2-jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.
 • Centrale stooktoestellen op stookolie (mazout) of vaste brandstof (hout, pellets, steenkool, ...) moeten jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.

Dit onderhoud moet steeds gebeuren door een erkende technicus. Het is tevens de gebruiker van de CV-installatie die verantwoordelijk is voor het onderhoud. Bij huurwoningen is het dus ook de huurder die de installatie moet laten onderhouden.

Voor kachels op vaste brandstof bestaat geen wettelijke verplichting voor het onderhoud van het toestel en de schouw. Het wordt echter aangeraden om, bij frequent gebruik, de schoorsteen jaarlijks te laten reinigen en je dan meteen ook te laten adviseren over de kwaliteit van het toestel en het gebruik ervan.

Website Vlaamse Overheid

Website "Hout het gezond"

Wat met allesbranders?

Terwijl in een houtkachel enkel hout verbrand mag worden, mag je in een allesbrander naast hout ook steenkool verbranden. "Allesbrander" is eigenlijk een slecht woord: je mag hier dus echt niet alles in verbranden! Ben je niet van plan om steenkool te gebruiken, haal dan best geen allesbrander in huis. Een vergelijkbare houtkachel is niet alleen goedkoper, maar werkt ook beter.

Burenhinder

Heb je overlast van de rook en de geur die uit de schoorsteen van de buren komt? Ga in eerste instantie steeds in dialoog met je buren. Soms is de hinder gebaseerd op onwetenheid of misverstanden.  Indien dit niet helpt, neem je het best contact op met de milieudienst/GAS-vaststeller van de gemeente (tijdens de kantooruren) of via de interventiedienst van de politie op het nummer 101 (na de kantooruren).

Als je betrapt wordt op het niet-correct stoken, kan er een proces-verbaal worden opgesteld door de politie of toezichthouder. Hiervoor kan een geldboete (gemeentelijke administratieve sanctie) van maximaal €350 opgelegd worden.

Naar top