Bewonerskaart Oud-Rekem aanvragen

Inhoud

Elk adres in Oud-Rekem heeft recht op één gratis digitale bewonersparkeerkaart op basis van nummerplaat per huisnummer en maximum één extra betalende kaart aan 25 euro per jaar.

Voorwaarden

  • Je adres ligt binnen de blauwe/bewonerszone van Oud-Rekem
  • Er kan één digitale bewonerskaart op nummerplaat aangevraagd worden per adres.
  • Deze digitale bewonerskaart is gratis en 1 jaar geldig.

Procedure

Je kan de bewonerskaart aanvragen bij Streeteo.

Via mail:

Persoonlijk:

Wat meebrengen

  • Het inschrijvingsbewijs (kentekenbewijs deel 1) van de wagen waarvoor de parkeerkaart wordt aangevraagd
  • De identiteitskaart van de aanvrager (uitgelezen versie via ID-reader of via gemeente)
  • Indien de wagen op naam van een andere persoon staat; kopie van het verzekeringsdocument waarop de aanvrager is vermeld als medebestuurder
  • Bij bedrijfsvoertuigen en leasingwagens: attest van de werkgever of leasingmaatschappij dat bevestigt dat de aanvrager de vaste bestuurder is van de wagen.
  • Als het om een vervangwagen gaat: attest van de garage of automobielvereniging dat vermeldt dat deze wagen een vervangwagen is voor het voertuig waarvoor reeds een parkeerkaart werd uitgereikt.

Hou rekening met een doorlooptijd van ongeveer een werkweek voor het bekomen van de kaart na aanvraag.

Regelgeving

De houder van iedere uitgeleverde bewonerskaart dient jaarlijks een “bewijs van woonst/hoofdverblijfplaats” aan te leveren bij Streeteo. Dit ter controle en om te voorkomen dat de kaarten worden geschrapt.

Naar top