Bekers huren

Je kan op verschillende plaatsen bekers huren.

Brouwerij Haacht

Voor het nuttigen van drank in gemeentelijke accommodaties heeft de gemeente een contract met Brouwerij Haacht afgesloten. Drankenhandel Poesen is de verdeler voor deze dranken.

Verenigingen en particulieren die voor activiteiten bijvoorbeeld een ontmoetingscentrum of sporthal huren, dienen bij Drankenhandel Poesen dranken af te nemen. Daarnaast kunnen hier ook herbruikbare bekers worden besteld. 

Drankenhandel Poesen 
Schutterijstraat 4
3740 Bilzen
T 089 41 22 72
drankhal.poesen@skynet.be
www.drankenhandelpoesen.be

Limburg.net

Limburg.net stelt herbruikbare drankbekers, met bijhorende bakken, ter beschikking van de sport-, cultuur-, jeugd- en buurtverenigingen, erkende onderwijsinstellingen en gemeentelijke adviesraden. Limburg.net beschikt over ongeveer 150.000 bekers. 

De bekers vraag je online aan via de website van Limburg.net via https://limburg.net/herbruikbare-bekers-limburgnet.

Gemeentelijke bekers

De gemeente beschikt over een 4000-tal herbruikbare bekers (verschillende types) die gehuurd kunnen worden voor publiek toegankelijke evenementen.

Voorwaarden uitlenen:

  • De huur van de bekers is kosteloos.
  • De bekers worden verhuurd per box (1 box is ca. 400 bekers).
  • Iedere box wordt verzegeld, voor iedere geopende box worden alle bekers gewassen.
  • Het gebruik van een waarborgsysteem op het evenement is verplicht.
  • De bekers worden door de ontlener opgehaald en teruggebracht naar de dienst festiviteiten.
  • De gemeente zorgt ervoor dat de ontlener zuivere bekers krijgt. Na afloop van het evenement worden de vuile bekers teruggebracht naar de dienst festiviteiten.
  • De gemeente laat alle bekers van de geopende boxen wassen door een professioneel bedrijf. De afwaskosten voor de ontleende bekers zijn ten laste van de ontlener. Het professioneel afwasbedrijf rekent de kosten rechtstreeks door aan de ontlener.
  • Bij ontlening van de bekers van de gemeente kan er geen aanspraak gemaakt worden op een tussenkomst van afwaskosten zoals opgenomen in het toelagereglement afwaskosten herbruikbare recipiënten.
  • Bij verlies of beschadiging wordt aan de ontlener per verloren/beschadigde beker de kostprijs van een nieuwe beker aangerekend.
Andere verdelers

Er zijn ook professionele dienstverleners die bekers verhuren. Bij hen is het vaak mogelijk om de bekers niet-afgewassen in te leveren na het evenement (‘all-in-one service’: bekers leveren en ophalen, industrieel reinigen en drogen bij de leverancier).

Leveranciers vind je op https://www.ovam.be/aan-de-slag-met-de-wetgeving-cateringmateriaal

Naar top