Bekendmaking raadpleging Nationaal Programma Landelijk gebied (NLPG) van Nederland - Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Datum bekendmaking:  dinsdag 21 februari 2023

Het Espoo focal punt van Departement Omgeving ontving van het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een notificatie over de ontwerpnotitie (Notitie Reikwijdte en Detailniveau, NRD) van het milieueffectrapport voor het  Nationaal Programma Landelijk gebied (NLPG) met mogelijke impact op uw grondgebied. Van donderdag 16 maart tot en met woensdag 26 april 2023 kan iedereen reageren op deze ontwerpnotitie van het milieueffectrapport voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Meer informatie over het plan:

Het NPLG vormt de basis voor de gebiedsprogramma's en bevat de landelijke doelen, een concretisering van structurerende keuzes en een beschrijving van de wijze van besturen. Het NPLG besluit over twee zaken, te weten:

  • De ruimtelijke verdeling van de verschillende opgaven (natuur, water, klimaat)
  • De structurerende keuzes: deze bevatten ordenende principes, die richting geven aan de ruimtelijke inrichting. De keuzes gaan in op de wenselijkheid en onwenselijkheid van (nieuwe) activiteiten in het landelijk gebied. Daarmee beschrijft het NPLG de richting voor de ruimtelijke uitwerking van de gebiedsprogramma‚Äôs door de provincies.

Meer informatie over het MER:

De eerste fase van het plan-MER is het opstellen van een notitie over de inhoud van het plan-MER, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (= de scoping). De NRD beschrijft wat er in het milieueffectrapport onderzocht gaat worden en tot in welk detail. Het beantwoordt de vragen: welke milieueffecten gaan we onderzoeken, naar welke mogelijke alternatieven wordt er gekeken en hoe gaan we dit doen? Op deze notitie kunt u reageren.

Daarna volgt de fase waarin het milieueffectrapport wordt opgesteld en het Nationaal Programma Landelijk Gebied wordt geschreven. Het ontwerp van het Nationaal Programma Landelijk Gebied wordt dus op een later moment samen met het milieueffectrapport ter inzage gelegd, zodat daarop gereageerd kan worden.

Documenten:

Het NRD vindt u in bijlage en via deze link: Defintief concept NRD voor het NPLG (platformparticipatie.nl)

Hier vindt u meer informatie over deze notificatie: stcrt-2023-8193.pdf (officielebekendmakingen.nl).

Meer informatie over dit proces vindt u hier: Nationaal Programma Landelijk Gebied | Platform Participatie

Beschikbaar van 16-03-2023 tot 26-04-2023

Bezwaren, opmerkingen en adviezen indienen

Reageren:

Als u een reactie indient, is het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid daar graag van op de hoogte. U kunt dit doen door bjo.omgeving@vlaanderen.be in cc te zetten bij het versturen van uw e-mail.

Naar top