Beheersplan Oud-Rekem

Onderzoekers van Erfgoedonderzoek Hekate hebben uitgebreid de tijd genomen om de bouwgeschiedenis van panden in Oud-Rekem en hun erfgoedwaarden op te tekenen. Het resultaat is een beheersplan, waarvan momenteel de ontwerpversie afgewerkt is.

Alle inwoners/eigenaars van Oud-Rekem kunnen voortaan voor erfgoedgebonden werkzaamheden aan hun pand een premie aanvragen bij Onroerend Erfgoed. Hiervoor moet – al naargelang de aard van de werken – ook steeds een melding worden ingediend of toelating of vergunning worden aangevraagd. 

Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor de erfgoedpremies?

Als u weet welke werkzaamheden u wilt uitvoeren, kijkt u na of hiervoor een melding of een vergunning nodig is. Indien u dit niet weet, kan u contact opnemen met de dienst Omgeving.
Vervolgens neemt u contact met het Agentschap Onroerend Erfgoed om na te gaan of de werkzaamheden die u wenst uit te voeren conform het beheersplan zijn en door het agentschap worden betoelaagd. Indien u een premie wenst aan te vragen, zal deze worden toegekend door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Een eerste contact, met eventueel een plaatsbezoek, is absoluut een must!

Meer info vindt u via de website van onroerend erfgoed:
www.onroerenderfgoed.be/ik-wil-werken-uitvoeren-aan-erfgoed
www.onroerenderfgoed.be/ik-wil-financiële-ondersteuning-krijgen

Op www.onroerenderfgoed.be vindt u overigens alle geldende wetgeving, alle mogelijke formulieren etc.

Het beheersplan kan geraadpleegd worden op: https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/939

Naar top