Assistentiewoningen

Assistentiewoningen willen aan senioren een aangepaste huisvesting bieden waar ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.

Ons OCMW beschikt over 34 assistentiewoningen. Ze hebben een oppervlakte van 54m², bestaande uit een woonkamer met een kitchenette, een slaapkamer, een badkamer met douche, een berging en terras. Uitgezonderd de gemeenschappelijke delen zijn ze niet bemeubeld.

De algemene voorwaarde om in aanmerking te komen voor een assistentiewoning is 65 jaar en zelfredzaam zijn. In Lanaken geven we voorrang aan inwoners van eigen gemeente. Men is inwoner van Lanaken indien men de afgelopen 5 jaar voorafgaand aan de toewijzing van een assistentiewoning onafgebroken in het bevolkingsregister van de gemeente Lanaken staat ingeschreven ofwel gedurende minstens 20 jaar in andere perioden. Voor de toekenning van een assistentiewoning beschikken we over een wachtlijst die chronologisch wordt toegepast.

De kosten van een assistentiewoning zijn samengesteld uit een dagprijs voor de huisvesting van 20,25euro en een dagprijs voor de basisdienstverlening van 2,78euro per persoon .

Kosten eigen aan de assistentiewoning zoals energiekosten, telefonie, alarmtoestel, enzovoort vallen ten laste van de bewoner(s).

Naar top