Albert Janssens

Wie is Albert Janssens?

Albert Janssens werkte als onderwijzer in het gewone basisonderwijs, in het B.L.O. (type 3), in het Bu.S.O. (O.V.3) en als praktijklector in de lerarenopleiding (K.H.Leuven). Hij werd sinds 1992 trainer in verschillende denkontwikkelingsprogramma’s (Feuerstein, Haywood, Greenberg, Klein) en in een taalontwikkelingsprogramma (The Hanen Center). In 1993 richtte hij zijn eigen vormingscentrum Ce.S.M.O.O. op en sindsdien geeft hij in binnen – en buitenland vorming en coaching. Hij verzorgt pedagogische studiedagen in het basisonderwijs en is gastlector aan verschillende hogescholen. Sinds 2006 verzorgt hij ook vormingen in de kinderopvang. Hij schreef verschillende boeken en artikels. De laatste jaren richt zijn werk zich vooral op hoe ontwikkelend onderwijs kinderen in kansarmoede kan helpen in hun leerproces.

Lezing “Zo lukt het” – 10 praktijktips voor goed basisonderwijs voor kinderen in kansarmoede (en alle anderen)

Hoe komt het dat een aanzienlijk aantal kinderen dat opgroeit in kansarmoede een moeilijke schoolloopbaan kent? Deze vraag is het uitgangspunt van het onderzoek van onze gastspreker. Vanuit het standpunt dat het niet kan zijn dat zo'n grote groep kinderen te weinig mentale mogelijkheden zou hebben om in ons onderwijs te kunnen volgen, werden twee stappen gezet. 

De eerste stap onderzoekt, samen met mensen in kansarmoede, wat de kenmerken van opgroeien in kansarmoede zijn m.b.t. de ontwikkeling van deze kinderen. Het zijn niet de klassieke thema’s die we vanuit de media kennen, die daarop een antwoord geven. Het gaat wel over o.a. de gevolgen van stress, identiteitsontwikkeling, taalontwikkeling, enz.

De tweede stap is een onderzoek geworden naar het onderwijs dat voor deze doelgroep wel werkt. Internationale literatuur enerzijds, en een periode van lesgeven in klassen waarin het aantal kinderen in kansarmoede goed was vertegenwoordigd anderzijds, leidden tot tien praktijktips. Pre -en posttests, zowel van de interventiegroep als van een controlegroep, leerden wat werkte en wat niet. Het is geen kantlijnverhaal geworden, want de tips gaan naar de kern van het basisonderwijs.

Tijdens deze studiedag vertrekt de gastspreker van de belangrijkste ontwikkelingsproblemen die kinderen in kansarmoede ondervinden en de gevolgen ervan. Van daaruit stelt hij de tien praktijktips voor die voor deze kinderen werken, maar ook voor alle andere kinderen, zoals bleek uit het onderzoek.

Kleine zaal
9u - 10u
10.30u - 11.30u

Terug

Naar top