Afvalophaling

De huisvuilophaling wordt geregeld door de afvalintercommunale Limburg.net. De volgende fracties worden opgehaald: restafval (grijze container), GFT (groene container), Nieuwe Blauwe Zak (PMD en plastic verpakkingen) en ten slotte papier en karton. Glas breng je naar de glasbol of het recyclagepark.

De juiste ophaaldata vind je in de afvalkalender en kan je raadplegen op www.limburg.net/afvalkalender.

Afvalbelasting

Sinds 2021 betaal je een afvalbelasting aan Limburg.net. In de folder over de afvalbelasting vind je meer info en een duidelijk overzicht van de bedragen. De folder kun je onderaan deze pagina vinden. 

Aanbieden afvalcontainers en -zakken

Voor de ophaling van PMD en plastic verpakkingen moet de nieuwe blauwe zak gebruikt worden. De prijs van een Nieuwe Blauwe Zak bedraagt 0,15 euro per stuk of 3 euro per rol van 20 zakken (60L).

De afvalfracties moeten na zonsondergang van de dag voorafgaand aan de dag waarop de inzameling zal plaatsvinden en uiterlijk om zes uur 's ochtends van de dag van de inzameling, buiten geplaatst worden. De lege containers dienen op de dag van de lediging van de openbare weg verwijderd te worden, alsook de geweigerde PMD-zakken.

Sorteerregels

Hoort je broodzak thuis bij het papier-karton of ergens anders? En wat met andere verpakkingen van kunststof en glas? De sorteerregels verschillen naar gelang het type afval.

Welk afval bij welke fractie hoort kun je vinden in de afvalkalender die iedere inwoner krijgt aan het begin van het nieuwe jaar. Je kunt ook terecht op de website van Limburg.net voor alle sorteerregels. 

Mijn Limburg.net

Via de website van Limburg.net kun je je aanmelden voor mijn limburg.net. Hier kan je onder andere de chipnummers van je containers terugvinden, alsook het resterend saldo en het aantal kilo's dat je reeds naar het containerpark gebracht hebt.

Afvalverzamelpunten in je buurt

De exacte locaties van de glasbollen en de textielcontainers kan je terugvinden op de website van Limburg.net.

Verzilver slimmesorteerpunten

Heb jij quotum huisvuil over? Je kan elk jaar een deel van het quotum omruilen tegen Slimmesorteerpunten. Daarmee kan je PMD-zakken kopen, een ticketje voor trein of bus of een bioscoopbezoekje. Meer info vind je op de pagina van Limburg.net.

Downloads

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Naar top