AERIUS 2023, herprioritering doelen en uitbreiding AERIUS Register met verschillende stikstofbanken

Datum bekendmaking:  dinsdag 20 juni 2023

Met deze regeling kan depositieruimte van twee nieuwe bronmaatregelen in het Stikstofregistratiesysteem (SSRS) worden toegevoegd. Ook zorgt de regeling voor een herprioritering van de doelen in het SSRS en wordt de mogelijkheid gecreƫerd om depositieruimte te registreren voor meer/andere doelen in aparte stikstofbanken in AERIUS Register. Daarnaast wordt een aantal technische wijzigingen aangebracht.

Een eerste gevolg van deze wijziging is dat depositieruimte uit de bronmaatregelen Regeling provinciale aankoop veehouderijlocaties nabij natuurgebieden (Rpav-1, ook wel MGA) en Regeling Provinciale Maatregelen PAS-melders (Rpmp) in het SSRS beschikbaar kan worden gemaakt voor toestemmingverlening.

Het tweede gevolg is dat PAS-meldingen meer prioriteit krijgen in het SSRS. Naast de gemelde PAS-projecten kan met deze regelingswijziging ook ruimte worden toebedeeld aan concrete woningbouwprojecten en renovatie- en veiligheidsprojecten ten aanzien van rijkswegen.

Het derde gevolg is dat het mogelijk wordt om voor meer/andere doelen depositieruimte te registreren in aparte stikstofbanken in AERIUS Register. Hiermee ontstaat ook meer inzicht in geregistreerde stikstofruimte ten behoeve van toestemmingeverlening.

Ten slotte is het gevolg van de technische wijzigingen dat AERIUS Register makkelijker gevuld kan worden. Dit vermindert administratieve lasten. Ook worden initiatiefnemers beschermd tegen staatssteunrisico's en gaat gewerkt worden met de meest actuele versies van AERIUS Calculator, Monitor en Register.

Meer info: https://internetconsultatie.nl/rnb_or_stikstof

De inspraakperiode loopt van 20 juni 2023 tot en met 31 juli 2023. Reageren kan via https://internetconsultatie.nl/rnb_or_stikstof/reageren

Naar top