Aanleg bosexploitatiewegen

In de zomer van 2013 werd er in totaal 10 km 'verharding' (gebroken mengpuin) aangebracht op een aantal wegen in onze gemeentebossen. Het gemeentebestuur ontvangt hieromtrent soms nog klachten van recreanten. 

De laatste decennia vond er een schaalvergroting plaats in de bosbouw. Daarbij worden steeds zwaardere machines ingezet waardoor schade aan boswegen onvermijdelijk is. Hoewel de bosexploitanten tegenwoordig alsmaar meer verplicht worden om de boswegen te herstellen, veroorzaken deze werkzaamheden toch een degradatie van de boswegen. Dit leidt tot frustratie bij de andere gebruikers (fietsers, wandelaars, ruiters,…) waardoor het hedendaagse bosbeheer aan draagkracht verliest bij de lokale bevolking.

Met het aanbrengen van de verharding op enkele strategisch gekozen boswegen wordt het mogelijk om aan duurzamer bosbeheer te doen. Zwaar materieel dat nodig is om aan bosexploitatie te doen, kan hierdoor gemakkelijker op de plaats van de werkzaamheden geraken. Bossen die duurzaam beheerd worden, hebben een hogere netto CO2-opname dan bossen die onbeheerd blijven. In die zin levert het project een bijdrage aan het tegengaan van de klimaatveranderingen. Deze bosexploitatiewegen vervullen daarenboven een belangrijke nevenfunctie naar veiligheid toe. Ze zijn als hoofdontsluitingsweg opgenomen in het Limburgs nood- en interventieplan van bos- en natuurgebieden zodat deze, indien nodig, door de hulpdiensten (politie, brandweer, ...) gebruikt worden.

De aanleg van de bosexploitatiewegen is een proces geweest waaraan veel voorbereiding aan vooraf ging. Het is namelijk niet de bedoeling om elke bosweg te voorzien van een halfverharding maar om een netwerk van weloverwogen hoofdontsluitingswegen te voorzien in de Lanakense bossen. Deze hoofdontsluitingswegen vormen de aders voor de periodieke bosexploitatie en zullen verplicht door de bosexploitanten gebruikt worden.

We constateren dat buurtbewoners vooral bekommerd zijn over het gebruikte materiaal. Nochtans is het een weloverwogen keuze geweest om gerecycleerd granulaat te gebruiken. Afgezien van het feit dat het gebruik van kiezel of grind een zeer hoge kost met zich meebrengt, blijkt dat gerecycleerd granulaat in alle opzichten milieuvriendelijker is dan het gebruik van kiezel ontgonnen in groeves. Dit recyclageproduct krijgt immers, door het gebruik als fundering voor de bosexploitatiewegen, een tweede leven. Hierdoor wordt heel wat afval vermeden.

Het is belangrijk dat er een strenge controle is op de kwaliteit en de zuiverheid van het gerecycleerd granulaat in de wegenbouw. Het materiaal moet voldoen aan strenge normen. Het gebruikte materiaal voldeed hier aan. Maar juist omdat er gerecycleerd materiaal gebruikt wordt, zijn er altijd en onvermijdelijk sporen van verontreiniging aanwezig.

Bij de aanleg van de bosexploitatiewegen werden op enkele plaatsen struiken (opslag van Amerikaanse eik) gefreesd of geklepeld. Deze werden opnieuw beplant met streekeigen soorten zoals Boswilg, Wintereik, Spork, Wilde lijsterbes en Hazelaar. De aanleg van de bosexploitatiewegen biedt immers voor hen de mogelijkheid om een mantel-zoomvegetatie te voorzien waardoor de biodiversiteit van de bossen verhoogd wordt.

Naar top