Taxidienst

Wat is een taxidienst?

Een taxidienst is het bezoldigd vervoer van personen in een voertuig met bestuurder. Het is niet hetzelfde als geregeld vervoer, want bij een taxidienst bepalen de klanten de bestemming. Er is geen vast traject en er zijn geen vaste haltes zoals bij geregeld vervoer.

Om een taxidienst te exploiteren, dien je over een vergunning te beschikken, afgeleverd door de gemeente waar de exploitatie gebeurt.

Aanvraagprocedure

De taxivergunning kan aangevraagd worden bij Dienst Mobiliteit en het geldt enkel voor het grondgebied van de gemeente Lanaken. Als een taxi-exploitant in meerdere gemeenten zijn diensten wil aanbieden, moet hij in meerdere gemeenten een vergunning aanvragen.

Voorwaarden

 • de taxidienst moet minstens over 1 voertuig beschikken
 • het voertuig is qua constructie en uitrusting geschikt voor het vervoer van maximaal negen personen, de bestuurder inbegrepen
 • het voertuig wordt beschikbaar gesteld op een bepaalde standplaats op de openbare weg of op een plek waarover de exploitant beschikt
 • het voertuig wordt in zijn geheel ingezet als taxi
 • als collectieve taxi, is dat per zitplaats
 • de klant bepaalt de bestemming

Persoonsgebonden eisen

 • de vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de voertuigen, er beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling of beschikking heeft door een leasingovereenkomst
 • voor zelfstandige chauffeurs of chauffeurs in loondienst zijn er specifieke voorwaarden
 • de vergunning is in principe persoonlijk en onoverdraagbaar
 • per exploitant wordt in principe maar 1 vergunning afgeleverd, met vermelding van het aantal voertuigen
 • bij wijzigingen dient er eveneens een aanvraag te gebeuren

De gemeenteraad stelt de toepasselijke tarieven vast.

 

Wetgeving

De regelgeving omtrent de taxidiensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder wordt bepaald in:

 • het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg
 • het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

U vindt deze regelgeving terug op:
www.codex.vlaanderen.be
www.mobielvlaanderen.be

 

Bijzonderheden voor taxi’s

De norm is 1 taxi per 1000 inwoners. Aangezien Lanaken bijna 26.000 inwoners telt, kunnen er vergunningen uitgereikt worden tot de norm van 26 taxi’s wordt bereikt. Indien deze maximale norm reeds behaald is, komt de aanvrager op een wachtlijst te staan.

Bron: Vlaanderen