Centrummanager

Lokale economie is voor het bestuur één van de prioriteiten en daarvoor is nood aan een aanspreekpunt en gesprekspartner voor de gemeente enerzijds en voor de ondernemers in het centrum anderzijds. Iemand die bereikbaar is na kantooruren en in de weekends om de gezamenlijke belangen te behartigen. Daarom heeft het gemeentebestuur Christel Nelissen als centrummanager aangesteld om via structurele acties het handelscentrum van Lanaken nieuw leven in te blazen.

Zij is de vertrouwenspersoon voor de handelaars, het aanspreekpunt voor het gemeentebestuur en andere instanties en organisaties die een belangrijke rol spelen in het dynamiseren van de handelskern.

Samen met het gemeentebestuur, de handelaars, ondernemerorganisaties en andere betrokken instanties zorgt de centrummanager voor een heropwaardering van het centrum en voor meer beleving in de handelskern.

Contactgegevens :

christel.nelissen@lanaken.be

T 089 730 799

Correspondentieadres:
Jan Rosierlaan 1
3620 Lanaken