UPDATE Verplichte evacuatie Smeermaas

08:00u: Laatste stand van zaken over de watersnood

De geëvacueerde bewoners van Smeermaas mogen vandaag vrijdag 16 juli om 09:00u terug naar hun woning.
Er wordt wel gevraagd om waakzaam te zijn en toch een noodpakket met o.a. water en kleding klaar te houden.
De situatie wordt op de voet opgevolgd.
Het NOODnummer 0800/29 212 blijft vandaag nog de hele dag actief voor mensen die vragen hebben over de wateroverlast of de evacuatie in Smeermaas.
 

We hebben het grootste crisismoment achter de rug. Dat was om 3u in Smeermaas. Waterstand toen was 46,89m. Nu gezakt naar 46,86m. Waterpeil is met 3 cm gezakt. Smeermaas is droog gebleven! Het water is binnen de oevers en beddingen gebleven.

Herbricht is wel ondergelopen. De mensen zijn er geevacueerd.

In het Albertkanaal is het waterpeil een halve meter hoger dan gewoonlijk. Was op zeker moment 70 cm hoger maar zakt traag. Heeft nergens problemen gegeven.

Kritiek is de situatie nu in Maaseik-Heppeneert en Kotem-Maasmechelen.

Om 3u was het waterdebiet in Smeermaas 3.300 kub per seconde. Dat is een absoluut record. Ook tov crisisjaar 1993.

De situatie lijkt te normaliseren maar de crisis is nog niet voorbij. Zeker in de lager gelegen gebieden : Heppeneert en Kotem.

De stuwdam van Monsin blijft ook een punt van grote zorg.

Voorzichtigheid en alertheid blijven geboden!